S.P.G. Old Guard

skupina historického šermu

Naše nabídka

Proč a pro koho

Výpravná scénická freska z počátku 16. století. Dramatický příběh o pravdě a cti, o hledání cesty, o popření a znovunalezení sebe sama. Celovečerní představení se světly a speciálními efekty.
Délka představení 60 min.
Požadavky na scénu: nutnost zatemnění scény (noční představení nebo divadelní sál), podium min. 8 x 6 m, přípojka 380/220V- min. 5kW (musí snést zatížení osvětlovací technikou).
Scénář a režie Ivan Lisický j.h.

Živé nás nedostanou

Veselý příběh z počátku 16. století o tom, jak vstoupit do armády a přitom se vyhnout vojně.
Délka představení 30 min.
Požadavky na scénu: možnost prezentace v exteriéru i interiéru, podium min. 6 x 5 m, přípojka 220V.

Hrdý a hrdější, tupý a tupější (možná přijde i ponocný...)

Úsměvný výjev z období renesance, kdy stateční muži pro sebemenší záminky tasili zbraně, bez ohledu na to, že souboje byly zakázány.
Délka představení 25 min.
Požadavky na scénu: možnost prezentace v exteriéru i interiéru, podium min. 6 x 5 m, přípojka 220V.

Pásmo duelů

Vhodné pro plesy, rauty a společenské akce.
Délka představení 17 min.
Požadavky na scénu: možnost prezentace v exteriéru i interiéru, podium min. 6 x 5 m, přípojka 220V.

Ohňová show

Představení plné efektů, ukázky fakírských dovedností, plivání ohně, žonglování , akrobacie, souboje s hořícími zbraněmi, orientální tanec.
Vhodné pro plesy, rauty a společenské akce.
Délka představení 25 min.
Požadavky na scénu: možnost prezentace v exteriéru i interiéru, podium min. 6 x 5 m, přípojka 220V.

Programy na zakázku

Možnost vytvoření představení „na míru" dle požadavků objednavatele v libovolném historickém období!

Bitvy, městské slavnosti, dobová ležení

Možnost realizace větších celků (bitvy, historické výjevy) do počtu cca 200 účinkujících

Bubny

Až 10 bubeníků v kostýmech různých historických období (do čela průvodů apod.)


Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict