S.P.G. Old Guard

skupina historického šermu

Období

Skupina se na rozdíl od řady jiných ve svých programech a vystoupeních nesoustředí na jedno konkrétní historické období, ale ztvárňuje řadu historických dob, atraktivních z hlediska šermu, zbraní i pestrosti kostýmů.

Gotika
S.P.G. Old Guard může představit období gotiky v řadě podob, ať jsou to raně gotičtí vojáci v kroužkových košilích, přes bohaté kostýmy a plátové zbroje období konce 15. století. S tím je spojena široká paleta středověkých zbraní, ať jde o různé typy mečů, zbraně tyčové, sekery, řemdihy, štíty a další.

Renesance
Z období renesance si do programů skupiny našly cestu dvě zcela rozdílné podoby tohoto období. Jedním z nich je představení renesančních kavalírů z Rudolfinské doby, jejichž rapíry a dýky byly oblíbenými zbraněmi renesančních duelů. Snad nejoblíbenějšími se pro členy souboru stali landsknechti, typičtí žoldáci první poloviny 16. století. Jejich přehnaně barevné a zdobené kostýmy jsou i pro diváka velmi atraktivní. Tato epocha vojenství nabízí i množství zajímavých zbraní, jako jsou třeba typické krátké a široké meče landsknechtů, katzbalgery.

Třicetiletá válka
Z pohnutých dějin Země české a moravské nemohla skupina vynechat období Třicetileté války, už proto, že její členové jsou většinou i příslušníky re-enactmentových regimentů z tohoto období. V podání S.P.G. Old Guard můžete shlédnout jak kavalíry a důstojníky, tak typické vojáky tohoto období, jako jsou mušketýři a arkebuzíři, i s jejich typickou výzbrojí, včetně celé kolekce palných zbraní.

Rokoko
Okrajově soubor ztvárňuje typické provedení rokokových soubojů kordy.

Napoleonika
Od skupiny historického šermu, která pochází z Brna, pár kilometrů od Slavkovského bojiště, nelze čekat, že by opomněla období napoleonských válek. V provedení členů skupiny můžete vidět některé typické příslušníky všech armád bitvy Tří císařů a souboje typickými vojenskými zbraněmi té doby, tedy šavlemi a palaši, ale i civilními kordy.

A další...
V představeních skupiny našly své místo i další kostýmy, ať už jde o Turky a Saracény, atraktivní orientálními zbraněmi i způsobem boje, dále například piráti různých období.........a kdo ví, co ještě přijde.


Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict